Bài thu hoạch cá nhân

Bài thu hoạch lớp đảng viên mới 2021
Bài thu hoạch lớp đảng viên mới 2021

Ngày đăng: 30/09/2013, 12:10

THỊ UỶ QUẢNG TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ: TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN 4 năm thực hiện cuộc vận động: “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” —————————- Họ và tên: Võ Thị Ái Mỹ Chức vụ: Giáo viên Đơn vị: Trường THPT thị xã Quảng Trị Công việc được giao: + Giảng dạy môn công nghệ khối 10 + Dạy hướng nghiệp Trên cơ sở được quán triệt Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ chính trị về việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong 4 năm qua bản thân tôi đã nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nỗ lực phấn đấu trong công tác, tự thấy đã có những ưu khuyết điểm sau: A. đánh giá quá trình thực hiện cuộc vận đông. 1. Về tư tưởng chính trị (nhận thức về tầm quan trọng của cuộc vận động). Tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách, làm tròn nhiệm vụ được giao . Sống cần, kiệm, hoà nhã thân ái với mọi người, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của người giáo viên. 2. Về đạo đức lối sống. -Luôn có lối sống giản dị, chan hoà với đồng nghiệp, mẫu mực với học sinh + Kiên quyết chống bệnh lười biếng, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít. + Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan. -Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật 3. Về công tác chuyên môn, nghiệp vụ. – Không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. – Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, của nhân dân; Không xa hoa, lãng phí , không phô trương hình thức. 4. Những kết quả đạt được. – Đạt giáo viên giỏi trường. – Công đoàn viên tốt. – Đoàn viên suất sắc 5. Những hạn chế, tồn tại: – Bên cạnh những ưu điểm, bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm cần phải thẳng thắn, mạnh dạn, cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình còn né tránh, cả nể, chưa kiên quyết, dứt khoát. Việc đấu tranh, tự rèn luyện, tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học, chưa hệ thống. B. Phương hướng phấn đấu trong thời gian đến. – Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vửng những kết quả đã đạt được. – Luôn là người giáo viên mẫu mực – Luôn cố gắng tích cực,gương mẫu trong các hoạt động – Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ. Thị xã Quảng Trị, ngày 14 tháng10 năm 2010 Người tự đánh giá Võ Thị Ái Mỹ . QUẢNG TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ: TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN 4 năm thực hiện cuộc vận động: “học tập và làm theo tấm gương đạo. gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách, làm tròn nhiệm vụ được giao . Sống cần, kiệm, hoà nhã thân ái với mọi người, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Tự rèn luyện

Bài Hay  Hướng dẫn chi tiết viết Bài thu hoạch cảm tình đảng

– Xem thêm –

Xem thêm: Bài thu hoạch cá nhân, Bài thu hoạch cá nhân,

Bạn đang xem bài viết: Bài thu hoạch cá nhân. Thông tin do Kenh 76 chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment