Kết nối với chúng tôi

Buttons

Small Buttons

[raw]
[button color=”red” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”blue” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”black” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”gray” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”white” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button][/raw]
[button color="purple " size="small" link="#" target="blank" ]Medium button&#91/button]

Medium Buttons

[raw]
[button color=”red” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”orange” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”blue” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”green” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”black” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”gray” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”white” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”pink” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”purple ” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button][/raw]
[button color="purple " size="medium" link="#" target="blank" ]Medium button&#91/button]

Big Buttons

[raw]
[button color=”red” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”orange” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”blue” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”green” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”black” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”gray” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”white” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”pink” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”purple ” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button][/raw]

[button color="purple " size="big" link="#" target="blank" ]Medium button&#91/button]

Các bình luận

Click để bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên trên