Kết nối với chúng tôi

Buttons

Small Buttons

[raw]
[button color=”red” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”blue” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”black” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”gray” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”white” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button][/raw]
[button color="purple " size="small" link="#" target="blank" ]Medium button&#91/button]

Medium Buttons

[raw]
[button color=”red” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”orange” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”blue” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”green” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”black” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”gray” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”white” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”pink” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”purple ” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button][/raw]
[button color="purple " size="medium" link="#" target="blank" ]Medium button&#91/button]

Big Buttons

[raw]
[button color=”red” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”orange” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”blue” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”green” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”black” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”gray” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”white” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”pink” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”purple ” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button][/raw]

[button color="purple " size="big" link="#" target="blank" ]Medium button&#91/button]

Đánh giá bài viết này.

Các bình luận

Click để bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên trên