Hướng dẫn từ A đến Z cách dùng cấu trúc “in spite of” chỉ trong vòng 5 phút

CÁCH DÙNG ALTHOUGH DESPITE IN SPITE OF HOWEVER PHẦN 1 CÁCH DÙNG ALTHOUGH DESPITE IN SPITE OF HOWEVER PHẦN 1 Cấu trúc “In spite of” được ứng dụng rất nhiều trong cả văn nói và văn viết trong tiếng Anh. Đặc biệt, trong các bài tập viết lại câu rất thường xuyên xuất hiện cấu … Read more

Tìm hiểu cấu trúc và cách dùng Although trong tiếng Anh

5 PHÚT HỌC ANH MỖI NGÀY- BECAUSE/ BECAUSE OF/ ALTHOUGH/ DESPITE 5 PHÚT HỌC ANH MỖI NGÀY- BECAUSE/ BECAUSE OF/ ALTHOUGH/ DESPITE Trong văn viết, một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng, là chất keo giúp liên kết các câu văn, giúp mạch văn trôi chảy hơn đó chính là liên từ. Hơn … Read more

Lý thuyết và bài tập although despite in spite of có đáp án

Cách dùng Although \u0026 In spite of/ Despite | T-English class Cách dùng Although \u0026 In spite of/ Despite | T-English class Trong quá trình học tiếng Anh, các cấu trúc although despite in spite of là phần mà người học không thể bỏ qua. Để giúp các bạn ôn luyện và nắm chắc ngữ … Read more

Cấu trúc “Although”: 5 phút nắm vững 3 cách dùng cơ bản nhất (có bài tập và đáp án)

Cấu trúc “Although” là một cấu trúc rất phổ biến dùng để thể hiện những nội dung đối lập về mặt logic trong tiếng Anh, mang nghĩa “mặc dù …”. Chẳng hạn, “Although he got a high score in the exam, he didn’t feel happy.”, hay “They decided to stay here for 3 days although … Read more