Cách ghi phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức

KỸ THUẬT ĐO DẤU HIỆU SINH TỒN
KỸ THUẬT ĐO DẤU HIỆU SINH TỒN

Hộp quà trái cây Lover - FSNK225

Cách ghi phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức

Cách ghi phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức, 85805, Mãnh Nhi Blog MuaBanNhanh

Mẫu phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức là một trong số những mẫy phiếu được ứng dụng khá phổ biến trong những trường hợp các cá nhân, tổ chức hay các cán bộ cần bổ sung lý lịch hàng năm. Mẫu phiếu trên rất hữu ích với đầy đủ những thông tin cần thiết đáp ứng được nhu cầu công việc, các bạn hãy cùng tham khảo và ứng dụng dễ dàng hơn dưới đây.

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

(Từ tháng/ năm…………………….. đến tháng/ năm………………………..)

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………….

2. Ngày tháng năm sinh:………………………….. Giới tính (Nam/nữ)……………………………………..

3. Chức vụ (chức danh) hiện tại:……………………………………………………………………………………

(Về chính quyền, Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

4. Ngạch công chức (viên chức):……………., Mã ngạch:……………………………………………………

5. Bậc lương:…………., Hệ số:……….. Ngày hưởng……/……./………, Phụ cấp chức vụ:……………………… Phụ cấp khác:……………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:……./……/………, Ngày chính thức:……/……./……………..

I. THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

(Chỉ kê khai những thay đổi hoặc bổ sung về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác so với thời điểm trước)

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài), thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, danh hiệu được phong tặng…

Bài Hay  14 Cách Quản Lý Chi Tiêu Hợp Lý Giúp Tiết Kiệm Tài Chính Trong 1 Tháng

II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

(Chỉ khai bổ sung sau khi đã kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng)

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Thời gian đào tạo, bồi dưỡng

Hình thức đào tạo, BD

Văn bằng, chứng chỉ

……………………

……………………

…./…… – …./…..

……………………

……………………

……………………

……………………

…./…… – …./…..

……………………

……………………

Ghi chú: Hình thức học: chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…; Văn bằng TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư…… hoặc chứng chỉ

III. KHEN THƯỞNG (chỉ khai những phát sinh mới)……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

IV. KỶ LUẬT (chỉ khai những phát sinh mới)…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

V. ĐI NƯỚC NGOÀI

(Từ 6 tháng trở lên tính từ ngày……/……/…… đến ngày……/……/…… đi nước nào? Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào? Nội dung công việc)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE (thời điểm hiện tại)………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

VII. VỀ KINH TẾ BẢN THÂN (nhà ở, đất ở (tự làm, mua, được cấp, thừa kế) và tài sản có giá trị lớn khác theo quy định của pháp luật (chỉ khai những phát sinh so với thời điểm trước đó):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

VIII. VỀ GIA ĐÌNH: (kê khai những phát sinh mới về số lượng và hoàn cảnh kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình (bố mẹ, vợ, chồng, các con, anh chị em ruột…)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

IX. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG:……………………………………………………………………

Bài Hay  Mẫu bảng theo dõi ngày học tập

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……., ngày…… tháng….. năm…….

Người khai bổ sung

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

………, ngày…… tháng…… năm……

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC

(Ký tên, đóng dấu)

>> Chia sẻ hữu ích: Hồ sơ cán bộ công chức gồm những gì?

Nội dung chủ yếu của mẫu phiếu bổ sung lý lịch bao gồm, tên thông tin cơ bản của đơn vị có thểm quyền cũng như các đơnn vị sử dụng cán bộ công chức. Số hiệu cán bộ, công chức cùng với tên phiếu bổ sung lý lịch cán bộ rõ ràng. Trong mẫu phiếu bổ sung cán bộ công chức cũng cần cụ thể họ tên khai sinh rõ ràng, chức vụ và công việc hiện tại, tất cả những thông tin cá nhân cần thiết được cung cấp và cụ thể nhất.

Với mẫu phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức còn có hệ thống nội dung về thay đổi chức danh và chức vụ cũng như đơn vị công tác, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cùng với các vấn đề về khen thưởng và kỷ luật. Bên cạnh đó còn có những thông tin về đi nước ngoài, tình trạng sức khỏe, về kinh tế bản thân về gia đình và những vấn đề có liên qua khác.
Các cán bộ công chức có thể tìm hiểu ngay bảng lương cán bộ công chức để tìm hiểu các quy định về mức lương đối với từng trường hợp cụ thể nhất, bảng lương cán bộ công chức ở mỗi đơn vị cơ sở sẽ có sự khác nhau vì thế các bạn cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng, đầy đủ để tính toán được mức lương hàng tháng của mình chính xác nhất.
Ngoài ra với mẫu phiếu bổ sung này bạn hoàn toàn có thể tham khảo thêm những mẫu phiếu cũng như những giấy tờ hữu ích khác như, mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ hay luật cán bộ công chức để có thể ứng dụng dễ dàng cho nhu cầu công việc của mình. Việc nắm được luật cán bộ công chức cũng giúp các công chức, cán bộ chủ động trong việc nắm được quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong quá trình công tác. Hãy cùng tìm hiểu và tải trực tiếp những mẫu này khi có nhu cầu sử dụng cần thiết.

Bài Hay  Phác đồ điều trị Tổ chức ghi chép phiếu theo dõi, chăm sóc người bệnh và bình hồ sơ điều dưỡng Bộ Y Tế

>> Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn làm hồ sơ cán bộ công chức

Video cách viết sơ yếu lý lịch viên chức, công chức:

Nguồn tham khảo internet

>> Có thể bạn quan tâm: Quyết định 06/2007/QĐ-BNV thành phần hồ sơ cán bộ công chức mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ công chức

Xem thêm:

>> Hướng dẫn kê khai phiếu cán bộ công chức viên chức

Sản phẩm bán chạy, tiêu điểm của Mãnh Nhi

Bạn đang xem bài viết: Cách ghi phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức. Thông tin do Kenh 76 chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment