cách mạng công nghiệp ở châu Âu

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU

– Biết được các mốc thời gian và thành tựu chủ yếu cùa cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức.

– Hiểu được hệ quả của cách mạng công nghiệp về kinh tế, xã hội và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Cùng với việc nâng cao năng xuất lao động, giai cấp tư sản bóc lột đối với công nhân ngày càng tinh vi và triệt để hơn. Đời sống của người lao động bị sa sút do đồng lương thấp kém, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản ngày càng thêm sâu sắc.

– Hiểu được tác dụng của cuộc cách mạng công nhiệp đối với việc xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.

– Rèn luyện kỹ năng phân tích đánh giá bước phát triển của máy móc, tác động của cách mạng công nghiệp đối với kinh tế xã hội.

Bài Hay  Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

– Kỹ năng khai thác tranh ảnh trong SGK.

– Có lòng ham mê, sáng tạo trong công việc; ý thức tìm tòi, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Bạn đang xem bài viết: cách mạng công nghiệp ở châu Âu. Thông tin do Kenh 76 chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment