Cách tạo lịch trong Notion

[ENG] Hướng Dẫn Làm Notion Template // Happy Hidari
[ENG] Hướng Dẫn Làm Notion Template // Happy Hidari

Cách tạo Lịch trong Notion

Phần mềm năng suất – Notion – được sử dụng để theo dõi và giám sát các nhiệm vụ, dự án và lưu trữ tài liệu trực tuyến của bạn. Lịch khái niệm về cơ bản là cơ sở dữ liệu giúp bạn dễ dàng xem thông tin của mình được sắp xếp theo ngày. Nếu bạn muốn biết cách tạo lịch Notion, chúng tôi đã phác thảo các bước trong bài viết này.

Chúng tôi cũng đã mô tả cách bạn có thể tạo lịch hàng tuần, tùy chỉnh lịch của mình và tạo các chế độ xem khác nhau khi sử dụng Notion qua máy tính để bàn.

Làm cách nào để tạo Lịch trong Notion?

Để tạo chế độ xem lịch của bảng Notion hiện có:

Khởi chạy Notion và chuyển đến bảng bạn muốn tạo chế độ xem lịch. Đảm bảo bảng của bạn có ít nhất một cột ngày. Nhấp vào nút “Thêm chế độ xem”ở trên cùng bên trái tiêu đề bảng của bạn.Từ menu chế độ xem, hãy nhập tên chế độ xem của bạn.
Chọn tùy chọn chế độ xem “Lịch”.Sau đó nhấp vào nút “Tạo”. Chế độ xem lịch của bạn sẽ hiển thị các nhiệm vụ của bạn theo ngày.

Cách tạo Lịch hàng tuần trong Notion?

Để tạo mẫu bảng kế hoạch hàng tuần bằng cách sử dụng kết hợp chế độ xem bảng và lịch:

Khởi chạy Notion và tạo chế độ xem cơ sở dữ liệu bảng bằng cách nhập “/board.”Mở “Thẻ 1″, sau đó nhấp vào “Trạng thái”.Thay đổi”Chọn”thành “Chọn nhiều”bằng cách nhấp vào “Chọn”> “Chọn nhiều”.
Sau đó, nhập tất cả các ngày trong tuần bằng cách nhấp vào trường “Trống”ở bên phải của “ Trạng thái.”Đây sẽ là tiêu đề của các bảng để chuyển nhiệm vụ của bạn tới. Để xóa các tùy chọn được bao gồm tự động – “Chưa bắt đầu”, “Đang tiến hành”và “Đã hoàn thành”. Nhấp vào chúng, sau đó trên biểu tượng ba chấm xuất hiện và chọn “Xóa”> “Xóa”.Để hiển thị ngày, hãy nhấp vào “Trạng thái”và nhập “Ngày”, sau đó “Đa-chọn”> “Chọn.”
Để thay đổi cột được chỉ định thành cột ngày, hãy nhấp vào “Chỉ định”> “Người”> “Ngày.”
Nhấp vào trường “Trống”ở bên phải “Chỉ định”và chọn ngày.Nhấp vào “Chỉ định”và nhập “Đầu tuần”. Ngày này sẽ chỉ biểu thị tuần nào có nhiệm vụ.Vì chúng tôi không thể sử dụng thuộc tính select để thay đổi ngày nên chúng tôi sẽ sử dụng công thức để xem tác vụ ở chế độ xem lịch: Nhấp vào “Thêm thuộc tính”và đặt tên cho thuộc tính là “Ngày”, chọn “Văn bản”trong Loại thuộc tính.Chọn “Công thức”, sau đó nhấp vào trường “Trống”ở bên phải thuộc tính”Ngày”.
Nhấp vào thuộc tính “Ngày”. prop (“Ngày”) sẽ xuất hiện trong trường văn bản “Nhập công thức”ở trên cùng.Bên cạnh prop (“Ngày”) nhập==(hai dấu bằng) Thứ Ba”).
Vậy là:prop (“Ngày”)==Thứ Ba”)
Bây giờ, chúng tôi cần thêm một ngày vào cột ngày mà chúng tôi đã đặt là”Đầu tuần;”nếu không, nó sẽ luôn là thứ Hai. Đối với Thứ Ba, chúng tôi sẽ thêm một ngày vào ngày ban đầu. Để thực hiện việc này: Nhập ?dateAdd(prop( “Week Beginning”) ,1, “days”): prop(“Week Beginning”) Với điều này, chúng tôi đang hỏi, nếu ngày là “Thứ Ba,”thì hãy thêm một ngày đến “Đầu tuần”, nếu đó không phải là “Thứ Ba”thì hãy sử dụng “Đầu tuần:”
Hoàn toàn là:prop (“Ngày”)==Thứ ba”) ?dateAdd(prop( “Đầu tuần”) , 1, “ngày”): prop(“Đầu tuần”)Sau đó chọn “Xong”.Nhấp vào “Thứ Ba”và bạn sẽ thấy “ Date”đã thay đổi thành ngày Thứ Ba.Công thức này sẽ chỉ hoạt động cho Thứ Hai và Thứ Ba – cho phần còn lại của tuần:Nhấp vào Ngày để mở Tài sản w indow.Sau đó, sao chép:
prop (“Ngày”) ==Thứ Ba”)?dateAdd(prop( “Tuần bắt đầu”),1, “ngày”): một phần của công thức.Dán nó vào trước phần:
prop(“Đầu tuần”).
Toàn bộ phần đó ghi:prop (“Ngày”) ==Thứ Ba”) ? dateAdd(prop( “Tuần bắt đầu”),1, “ngày”): prop (“Ngày”) ==Thứ Ba”) ? dateAdd(prop(“Đầu tuần”) ,1, “ngày”): prop(“Đầu tuần”)Thay “Thứ Ba”thứ hai bằng “Thứ Tư.”Thay phần ,1, “ngày”) thứ hai bằng “2.”
Tất cả đều ghi:prop (“Ngày”) ==Thứ Ba”) ? dateAdd(prop ( “Đầu tuần”) ,1, “ngày”): prop (“Ngày”)==Thứ Tư”) ? dateAdd(prop( “Đầu tuần”),2, “ngày”): prop(“Đầu tuần”)
Lặp lại các bước 18 – 21 như sau:“Thứ Năm”thêm 3 ngày s
“Thứ sáu”thêm 4 ngày “Thứ Bảy”thêm 5 ngày“Chủ nhật”thêm 6 ngàySau đó chọn “Xong”.

Bài Hay  Notion là gì? Cả cuộc sống thu nhỏ lại trong một ứng dụng

Các câu hỏi thường gặp bổ sung

Bạn tạo chế độ xem lịch trong Notion bằng cách nào?

Để tạo chế độ xem lịch của một bảng Notion hiện có:

1. Khởi chạy Notion và chuyển đến bảng mà bạn muốn tạo chế độ xem lịch.

2. Đảm bảo bảng của bạn có ít nhất một cột ngày.

3. Nhấp vào nút “Thêm chế độ xem”ở phía trên bên trái tiêu đề bảng của bạn.

4. Từ menu chế độ xem, hãy nhập tên chế độ xem của bạn.

5. Chọn tùy chọn chế độ xem “Lịch”.

6. Sau đó nhấp vào nút “Tạo”.

· Chế độ xem lịch của bạn sẽ hiển thị các nhiệm vụ của bạn theo ngày.

Làm thế nào để bạn tạo một lịch tùy chỉnh theo ý tưởng?

Bạn có thể tùy chỉnh lịch Notion của mình theo các cách sau:

Bằng cách chỉnh sửa thuộc tính

Bài Hay  Cách chia cột trong Notion

Để xác định lịch của mình, bạn có thể sử dụng bao nhiêu thuộc tính tùy ý hiển thị thông tin bạn yêu cầu và cung cấp ngữ cảnh:

1. Thêm thẻ mới vào lịch của bạn và nhấp vào “+ Thêm thuộc tính”từ trang mở ra. Hoặc từ đầu lịch của bạn, hãy nhấp vào “Thuộc tính”> “+ Thêm thuộc tính.”

2. Đặt tên cho thuộc tính và chọn loại của thuộc tính thông qua trình đơn “Loại thuộc tính”.

3. Để xóa hoặc sao chép một thuộc tính, ở bên trái của thuộc tính đó trong trình đơn “Thuộc tính”, hãy nhấp vào **⋮⋮* * cho các tùy chọn thuộc tính.

Bằng cách Di chuyển và Kéo giãn Thẻ

Bạn có thể sắp xếp lại các thẻ trên lịch của mình bằng cách kéo và thả:

· Chọn và nhấn và giữ bất kỳ thẻ nào để kéo và thả đến bất kỳ ngày nào trên lịch của bạn.

· Để kéo dài một thẻ trong nhiều ngày:

1. Di chuột qua cạnh phải hoặc trái của nó.

2. Sau đó, nhấp và kéo thuộc tính đó theo một trong hai hướng để mở rộng.

Bằng cách hiển thị, ẩn và sắp xếp thứ tự thuộc tính

Bạn có tùy chọn để quyết định thuộc tính nào mình muốn muốn hiển thị trên thẻ lịch của bạn. Ví dụ. loại phân công hoặc trạng thái ưu tiên, v.v.:

· Chọn “Thuộc tính”rồi nhấp vào công tắc bên cạnh thuộc tính trong cơ sở dữ liệu của bạn để ẩn hoặc hiển thị chúng.

· Sử dụng ** ⋮⋮** để sắp xếp lại thứ tự các thuộc tính hiển thị trên thẻ lịch của bạn bằng cách kéo chúng lên hoặc xuống trong menu “Thuộc tính”.

Làm cách nào để thêm một sự kiện vào lịch trong Notion?

Bạn có thể thêm thẻ mới cho một sự kiện vào lịch của mình theo những cách sau:

• Để tạo một sự kiện mới vào một ngày cụ thể, hãy di chuột qua ngày đó rồi nhấp vào nút “ +”xuất hiện.

• Để tạo một thẻ mới vào [các] ngày bạn đã chỉ định qua thuộc tính ngày mà lịch của bạn sử dụng, từ trên cùng bên phải, hãy nhấp vào nút “Mới”.

• Bạn có thể kéo dài một sự kiện trong hơn một ngày bằng cách di chuột qua cạnh bên phải hoặc bên trái của thẻ, sau đó kéo để mở rộng theo hướng cần thiết.

Làm cách nào để bạn chỉnh sửa một sự kiện Mục lịch trong Notion?

Bài Hay  Ứng dụng Notion – tất cả trong một

Để chỉnh sửa mục lịch:

1. Từ chế độ xem lịch, hãy chọn mục bạn muốn chỉnh sửa.

2. Trang Khái niệm cho mục nhập sẽ hiển thị.

3. Thực hiện các thay đổi của bạn, chúng sẽ được lưu tự động.

Làm cách nào để bạn chỉnh sửa Chế độ xem lịch trong Notion?

Để tạo một chế độ xem khác cho lịch của bạn:

1. Khởi chạy Notion và truy cập Lịch của bạn.

2. Nhấp vào tùy chọn “Thêm chế độ xem”ở trên cùng bên trái của lịch.

3. Chọn chế độ xem bạn muốn từ danh sách tùy chọn thả xuống.

4. Đưa ra đặt tên cho chế độ xem mới của bạn, sau đó nhấn “Tạo”.

Để tạo chế độ xem hiển thị các bộ lọc khác nhau được áp dụng cho lịch của bạn:

1. Từ trang “Lịch nội dung”.

2. Nhấp vào mũi tên trỏ xuống bên cạnh chế độ xem lịch mới tạo của bạn.

3. Chọn “Thêm chế độ xem”> “Lịch,”sau đó nhập tên của nó và “Tạo”.

4. Chọn tùy chọn “Bộ lọc”từ các tùy chọn “Thuộc tính”ở bên phải.

5. Nhấp vào “Thêm bộ lọc”.

6. Nhấp vào mũi tên trỏ xuống “Tên”để chọn tên bộ lọc.

7. Sau đó nhấp vào mũi tên chỉ xuống “Chọn một tùy chọn”để chọn tùy chọn bộ lọc.

Để chuyển đổi giữa các chế độ xem lịch khác nhau của bạn, hãy nhấp vào mũi tên chỉ xuống ngay phía trên lịch của bạn ở bên trái cho “Chế độ xem menu.”

Tăng năng suất với lịch Notion

Ứng dụng Notion cung cấp các tính năng quản lý dự án như cơ sở dữ liệu, bảng Kanban và lịch, v.v. để giúp quản lý kiến thức và năng suất. Lịch hữu ích để có cái nhìn toàn cảnh về các mốc thời gian ra mắt, dự án và tất cả các ngày quan trọng của bạn.

Bây giờ, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách tạo lịch Notion, tùy chỉnh và thiết lập lịch Notion. lên các chế độ xem lịch khác nhau; việc sử dụng lịch có giúp cải thiện năng suất của bạn không? Bạn thích và không thích gì về lịch Notion? Chúng tôi muốn nghe về trải nghiệm của bạn khi sử dụng Notion; hãy cho chúng tôi biết trong phần nhận xét bên dưới.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Một số trang trên trang web này có thể bao gồm liên kết liên kết. Điều này không ảnh hưởng đến việc biên tập của chúng tôi theo bất kỳ cách nào.

Bạn đang xem bài viết: Cách tạo lịch trong Notion. Thông tin do Kenh 76 chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment