Tất cả các công thức Hóa học từ lớp 8 đến 12 bạn Nên Ghi Nhớ

[Mất gốc Hoá – Số 3] – Cách học thuộc \”Nguyên tử khối các nguyên tố – Tính khối lượng mol\” [Mất gốc Hoá – Số 3] – Cách học thuộc \”Nguyên tử khối các nguyên tố – Tính khối lượng mol\” Hóa học là môn học vô cùng quan trọng trong chương trình Phổ … Read more

Bảng hóa trị lớp 8 của một số nguyên tố hóa học thường gặp

Bí quyết nhớ nguyên tử khối không nhầm lẫn – cô Phạm Thị Thúy Ngọc Bí quyết nhớ nguyên tử khối không nhầm lẫn – cô Phạm Thị Thúy Ngọc Hóa trị của một nguyên tố hóa học được xác định bằng tổng số liên kết hóa học của nguyên tố đó tạo nên trong … Read more

Nguyên tố hóa học là gì? Nguyên tử khối là gì? Khái niệm đơn vị cacbon

Nguyên tố hóa học, nguyên tử khối, đơn vị Cacbon là những kiến thức nền tảng trong nghiên cứu bộ môn hóa học của bất cứ ai. Hãy cùng DINHNGHIA.VN tìm hiểu nguyên tử khối là gì, nguyên tố hóa học là gì cũng như khái niệm về đơn vị cacbon là gì nhé! Lý … Read more