Công thức tính nhanh đạo hàm

Công thức tính nhanh đạo hàm hàm phân thức thường gặp|Đạo hàm|Đại số 11|Thầy Nguyễn Văn Huỳnh
Công thức tính nhanh đạo hàm hàm phân thức thường gặp|Đạo hàm|Đại số 11|Thầy Nguyễn Văn Huỳnh

Đạo hàm là tỉ số giữa Δy và Δx tại điểm x0.

Giả sử cho hàm số y = f(x), thì đạo hàm của hàm số y tại điểm x0 sẽ được kí hiệu là y'(x0) = f'(x0).

Dưới đây là những công thức đạo hàm cơ bản bạn cần phải nhớ:

Quy tắc tính đạo hàm cơ bản

Đạo hàm của hằng số c: (c)’ = 0

Đạo hàm của một tổng: (u + v)’ = u’ + v’

Đạo hàm của một tích: (u.v)’ = u’.v + u.v’

Đạo hàm u/v: (uv)′=u′.v–u.v′v2

3.1. Bảng đạo hàm của hàm số biến x

Bảng đạo hàm các hàm số đa thức, hàm số lượng giác, hàm số mũ và hàm số logarit cơ bản biến x.

3.2. Bảng đạo hàm của hàm số biến u = f(x)

Bài Hay  Cách giải nhanh đạo hàm

Bảng đạo hàm các hàm số đa thức, hàm số lượng giác, hàm số mũ và hàm số logarit của một hàm số đa thức u = f(x).

4.1. Công thức đạo hàm cơ bản

Đạo hàm của một số hàm số thường gặp

Định lý 1: Hàm số y=xn(n∈N,n>1) có đạo hàm với mọi x∈R và : (xn)′=nxn-1

Nhận xét:

(C)′=0(với C là hằng số).

(x)′=1

4.2. Công thức đạo hàm logarit

4.3. Công thức đạo hàm lượng giác

4.4. Công thức đạo hàm cấp 2

Hàm số y=f(x) có đạo hàm tại x∈(a;b).

Khi đó y′=f′(x)xác định một hàm sô trên (a;b).

Nếu hàm số y′=f′(x) có đạo hàm tại x thì ta gọi đạo hàm của y’ là đạo hàm cấp hai của hàm số y=f(x) tại x.

Kí hiệu: y” hoặc f”(x).

Ý nghĩa cơ học:

Đạo hàm cấp hai f”(t) là gia tốc tức thời của chuyển động S = f(t) tại thời điểm t.

Bài Hay  [Vted.vn] Tổng hợp các công thức tính nhanh số phức rất hay dùng- Trích bài giảng khoá học PRO X tại Vted.vn

4.5. Công thức đạo hàm cấp cao

4.6. Công thức đạo hàm lepnit

Bạn đang xem bài viết: Công thức tính nhanh đạo hàm. Thông tin do Kenh 76 chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment