Định dạng ngày tháng trong Excel

Tự Học Excel | Bài 7: Định Dạng Ngày Tháng Năm Trong Excel
Tự Học Excel | Bài 7: Định Dạng Ngày Tháng Năm Trong Excel

Định dạng ngày tháng trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách định dạng ngày tháng trong Excel.

Bước 1: Kích chuột vào ô muốn định dạng ngày -> Chuột phải chọn Format Cells.

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện chọn định dạng ngày trong mục Type -> OK.

Bạn chọn định dạng nào khi nhập dữ liệu đúng như định dạng bạn đã chọn. Ví dụ bạn chọn định dạng 3/14 nhưng bạn nhập là 02/2016 sau khi nhấn Enter giá trị nhập chuyển thành 2/16.

Trường hợp bạn không muốn chọn những định dạng có sẵn trong mục Type bạn có thể dựa vào bảng mã sau tự tạo kiểu định dạng mới:

Ví dụ có bảng sau tự tạo định dạng ngày tháng theo bảng mã trên:

Bài Hay  2 Cách Định Dạng Ngày Tháng Trong Excel Cực Nhanh

Bước 1: Chuột phải cột cần định dạng chọn Format Cells.

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện chọn tab Number -> Custom -> trong mục Type nhập ddd -> OK.

Với định dạng ddd khi bạn nhập số 2:

Nhấn Enter kết quả:

Do bạn chọn định dạng ddd nên khi nhập 2 máy chuyển sang Mon.

Trên đây là cách định dạng và tạo định dạng ngày tháng hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!

Bạn đang xem bài viết: Định dạng ngày tháng trong Excel. Thông tin do Kenh 76 chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment