File Word mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức mới nhất

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học – Top 500 Đại Học Toàn Cầu – Quỹ Học Bổng 96 Tỷ Đồng”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CO4BEJHeChgLIhMIx-PKiJSGgAMVE0cPAh10iAg5″,”loggingUrls”:[{“baseUrl”:”https://www.youtube.com/pagead/paralleladinteraction?ai=C8f_THQitZLCDGtrBvcAPi_WzsAkAk4e1vrIRABABIABgwQWCARNwYXJ0bmVyLXlvdXR1YmUtc3JwqAMEqgQXT9AL748cbvBkG6Aa8xKRfFDfOrAhS_uQBwSoB-edsQKoB-idsQKoB4QIqAfOp7EC0ggPCIBBEAEYXjICggI6AoBAsAsBugs-CAMQBRgMIAsoBTAFQAFIAFhqYABoAHABiAEAkAEBmAEBogELCgCYAgKoAgHYAgKoAQHAAQHQAQHgAQGAAgGgFwE\u0026sigh=_cXmKayLbGE\u0026cid=CAASFeRoIMWa01iy-JwQUGhG1J730AfV4g\u0026ad_mt=[AD_MT]\u0026acvw=[VIEWABILITY]\u0026gv=[GOOGLE_VIEWABILITY]\u0026nb=%5BNB%5D\u0026label=video_click_to_advertiser_site
Phiếu đăng ký xét tuyển đại học – Top 500 Đại Học Toàn Cầu – Quỹ Học Bổng 96 Tỷ Đồng”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CO4BEJHeChgLIhMIx-PKiJSGgAMVE0cPAh10iAg5″,”loggingUrls”:[{“baseUrl”:”https://www.youtube.com/pagead/paralleladinteraction?ai=C8f_THQitZLCDGtrBvcAPi_WzsAkAk4e1vrIRABABIABgwQWCARNwYXJ0bmVyLXlvdXR1YmUtc3JwqAMEqgQXT9AL748cbvBkG6Aa8xKRfFDfOrAhS_uQBwSoB-edsQKoB-idsQKoB4QIqAfOp7EC0ggPCIBBEAEYXjICggI6AoBAsAsBugs-CAMQBRgMIAsoBTAFQAFIAFhqYABoAHABiAEAkAEBmAEBogELCgCYAgKoAgHYAgKoAQHAAQHQAQHgAQGAAgGgFwE\u0026sigh=_cXmKayLbGE\u0026cid=CAASFeRoIMWa01iy-JwQUGhG1J730AfV4g\u0026ad_mt=[AD_MT]\u0026acvw=[VIEWABILITY]\u0026gv=[GOOGLE_VIEWABILITY]\u0026nb=%5BNB%5D\u0026label=video_click_to_advertiser_site

Khi đăng ký dự tuyển công chức, người đăng ký nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức.

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức hiện nay được áp dụng theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP.

File word mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

Bài Hay  Hướng dẫn viết phiếu đăng kí dự tuyển viên chức giáo viên Hà Nội 2021

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

Khi đăng ký dự tuyển viên chức, người đăng ký nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức hiện nay được áp dụng theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

File word mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Ghi chú:

1. Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

3. Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

Thanh Lợi

Bạn đang xem bài viết: File Word mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức mới nhất. Thông tin do Kenh 76 chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Cách ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học 2021

Leave a Comment