Google Meet cập nhật tính năng giơ tay giống Zoom

Hướng dẫn cách giơ tay trên Zoom từ điện thoại iphone, samsung và các máy android
Hướng dẫn cách giơ tay trên Zoom từ điện thoại iphone, samsung và các máy android

Google Meet cập nhật tính năng giơ tay giống Zoom. Ảnh Google

Google tiếp tục sẽ có những bản cập nhật mới dành cho Google Meet trong tuần tới từ thứ từ người dùng cuối đến trải nghiệm máy chủ lưu trữ đều được nâng cấp. Một tính năng cần thiết trong các cuộc họp hay giảng dạy là hành động giơ tay để tham gia phát biểu đã được Google cập nhật.

Một dấu chấm hoạt động ở góc dưới cùng bên trái với một bàn tay vẫy thực tế, sau đó mở rộng thành một viên thuốc để hiển thị tên đầy đủ của người đó. Trong khi đó, các ô của những người giơ tay có thể được di chuyển để hiển thị rõ hơn trong chế độ xem lưới, đồng thời sẽ có thông báo bằng âm thanh cho tất cả những người tham gia khi người giơ tay đầu tiên được giơ lên. Một cảnh báo khác hiển thị số lần giơ tay cũng sẽ liên kết với danh sách các lần giơ tay có thứ tự.

Bài Hay  Cách sử dụng tính năng giơ tay trong Zoom
Biểu tượng bàn tay cùng với tên người giơ tay sẽ được hiển thị đầy đủ ở góc trái khung hình. Ảnh: Google

Đây là một bản cập nhật nhỏ những đối với bất kỳ ai sử dụng Google Meet trong một nhóm lớn hoặc thường xuyên tham dự hội thảo trên web thì nó trở nên rất hữu ích.

Google cho biết tính năng mới sẽ khả dụng cho bất kỳ cuộc họp nào được tạo bởi những người tổ chức có tài khoản Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Nonprofit và G Suite Business. Những tài khoản G Suite Basic và cá nhân sẽ không nhận được bản cập nhật này.

Bạn đang xem bài viết: Google Meet cập nhật tính năng giơ tay giống Zoom. Thông tin do Kenh 76 chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Hướng dẫn cách giơ tay trên Zoom từ điện thoại, máy tính

Leave a Comment