Hình ảnh – Video clip

Action tan biến kiểu đất đá cực đẹp!

Phong trào làm ảnh tan biến đang ngày một lên cao , việc làm ảnh tan biến cực dễ và không hề khó khăn gì khi có 1 video của Dohoafx đã chỉ rõ tường tận các vấn đề về  Xem video, bây giờ  tiếp tục share một loạt các ...

Chi tiết »

Action tan biến cho Photoshop

ACTION PHOTOSHOP LÀM HIỆU ỨNG TAN BIẾN KIỂU GALAXY TUYỆT ĐẸP   Photoshop là một công cụ tuyệt vời để chỉnh sửa ảnh. Thậm chí bạn không cần biết sử dụng photoshop, chỉ cần học cách “sử dụng action” là đã có thể có những bức ảnh đẹp, ấn ...

Chi tiết »