Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y=x3−6×2+9x−2 là

ÔN TẬP CỰC TRỊ HÀM SỐ (P1) – TOÁN 12 – THẦY Nguyễn Quốc Chí
ÔN TẬP CỰC TRỊ HÀM SỐ (P1) – TOÁN 12 – THẦY Nguyễn Quốc Chí

Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y=x3−6×2+9x−2 là A.25 . B.5 . C.35 . D.215 . Đáp án và lời giải Đáp án:A Lời giải:Lời giải Chọn A Ta có: y′=3×2−12x+9 ; y′=0⇔x=1x=3 . Bảng biến thiên: Hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là A1 ; 2 , B3 ; −2 ⇒AB=3−12+−2−22=25. Vậy đáp án đúng là A. Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử? Bài tập trắc nghiệm 60 phút Cực trị của hàm số – Hàm số và Ứng dụng – Toán Học 12 – Đề số 29 Làm bài Chia sẻ Một số câu hỏi khác cùng bài thi. Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị trên khoảng ? Hàm số y=x2−2x−323+2 có tất cả bao nhiêu điểm cực trị Tìm tập hợp tất cả giá trị thực của tham số để hàm số đạt cực tiểu tại Điểm cực đại của hàm số là: Hàm số fx xác định và liên tục trên ℝ và có đạo hàmf′x=−2x−12x+1. Khi đó hàm số fx Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số đạt cực tiểu tại . Cho hàm số có bảng biến thiên như sau Khẳng định nào dưới đây là sai? Trong các hàm số sau, hàm số nào có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu? Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đạt cực tiểu tại . Đồ thị hàm số y= x4+m+1×2+4 có ba điểm cực trị khi và chỉ khi: Cho hàm số . Giả sử đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là A, B đồng thời A, B cùng với gốc tọa đọ O không thẳng hàng. Khi đó chu vi nhỏ nhất bằng bao nhiêu ? Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số có cực đại và cực tiểu. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là: Tìm điểm cực đại của đồ thị hàm số . Cho hàm số liên tục trên và có bảng xét dấu như sau . Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị? Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số không có cực trị. Cho hàm số . Đường thẳng đi qua điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là: Cho hàm số xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên như sau: Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng Với giá trị nào của tham số thì hàm số đạt cực đại tại điểm . Số cực trị của hàm số y=x25−x là: Gọi là hai điểm cực trị của hàm số . Giá trị của bằng: Tìm các giá trị của tham sốđể hàm số chỉ có đúng một cực trị. GọiA, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số fx=x3−3×2+m với m là tham số thực khác0. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để trọng tâm tam giác OAB thuộc đường thẳng3x+3y−8=0. Cho đồ thị hàm số có dạng hình vẽ bên. Tính tổng tất cả giá trị nguyên của m để hàm số có 7 điểm cực trị. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có giá trị cực đại và giá trị cực tiểu trái dấu. Hàm số y=−14×4−2×2+2 có bao nhiêu điểm cực trị? Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y=x3−6×2+9x−2 là Tìm giá trị thực của tham số để hàm số đạt cực tiểu tại . Cho hàm số có cực đại cực tiểu sao cho thì giá trị của m là: Tìm điểm cực tiểu của hàm số . Đồ thị của hàm số y=3×4−4×3−6×2+12x+1 đạt cực tiểu tạiMx1; y1. Tính tổng x1+y1 Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ Thì hàm số có mấy điểm cực trị Tìm các giá trị của m để hàm số có cực đại và cực tiểu đồng thời tổng các cực đại và cực tiểu có giá trị bằng 108. Cho hàm số có đạo hàm . Số điểm cực trị của hàm số là: Gọi là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số Tìm tọa độ của điểm Cho hàm số . Nếu gọi lần lượt là hoành độ các điểm cực trị của hàm số thì giá trị là: Cho hàm số y=fx có đạo hàm f′x=xx+22,∀x∈ℝ . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là Tìm các giá trị của tham số m để hàm số có các điểm cực trị thỏa mãn điều kiện . Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số đạt cực đại tại . Cho hàm số y=4−x2. Khẳng định nào sau đây đúng? Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm. Ngoài việc cung cấp gỗ quý, rừng còn có tác dụng gì cho môi trường sống của con người. Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường quy định: Bảo vệ thiên nhiên hoang dã cần ngăn chặn những hành động nào dưới đây. Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là: Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên tái sinh: Muốn thực hiện quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong các lĩnh vực cần có: Bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp luật về: Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của ai sau đây? Ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội được pháp luật quy định trong luật nào dưới đây: Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?

Bài Hay  Tính khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số .

Bạn đang xem bài viết: Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y=x3−6×2+9x−2 là. Thông tin do Kenh 76 chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment