Khoảng cách từ mặt trăng đến mặt trời

Trung bình, Mặt trăng, cách Mặt trời khoảng 150 triệu km. Đó thực sự là một sự trùng hợp thú vị, vì Trái đất quay quanh Mặt trời khoảng 150 triệu km. Mặt trăng quay quanh Trái đất, vì vậy nó đi theo Trái đất quanh quỹ đạo quanh Mặt trời.

Bây giờ, chúng ta thực sự có thể có được một chút chính xác hơn ở đây. Trái đất thực sự có một đường elip quanh Mặt trời. Nó nằm trong khoảng cách từ 147 triệu km đến 152 triệu km. Vì vậy, Mặt trăng thực sự có thể nằm trong khoảng cách này là tốt.

Nhưng chờ đã, chúng ta có thể nhận được chính xác hơn nữa. Mặt trăng có quỹ đạo hình elip quanh Trái đất. Đôi khi, nó đạt gần 363.000 km và những lần khác, nó đạt tới 406.000 km.

Vì vậy, điểm gần nhất mà Mặt trăng có thể tới Mặt trời là khi Trái đất ở điểm gần nhất trên quỹ đạo và Mặt trăng ở cách xa Trái đất nhất. Điểm gần nhất mà Mặt trăng thực sự có thể tới Mặt trời là 146.692.378 km.

Bài Hay  Vì sao Mặt trăng càng ngày càng xa Trái đất?

Điều xa nhất mà Mặt trăng có thể nhận được từ Mặt trời là tình huống ngược lại. Trái đất nằm cách xa Mặt trời nhất và Mặt trăng ở xa Trái đất nhất. Vào thời điểm đó, Mặt trăng sẽ là 152.503.397 km.

Và đó là cách Mặt trăng cách Mặt trời bao xa.

Bạn đang xem bài viết: Khoảng cách từ mặt trăng đến mặt trời. Thông tin do Kenh 76 chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment