Trình bày hiểu biết của em về cuộc cách mạng Tân Hợi (phần III bài 10):

11

13

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Đây là câu trả lời đã được xác thực

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

– Lãnh đạo: Tôn Trung Sơn

– Mục đích: Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Quốc. Thực hiện chính sách cải cách ruộng đất

– Phạm vi, qui mô: Tôn Trung Sơn thành lập Trung Quốc đồng minh hội và đề ra học thuyết “Tam dân” ( Dân tộc độc lập – dân quyền tự do – dân sinh hạnh phúc)

– Diễn biến:

+ 10/10/1911, khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Vũ Xương thắng lợi;

+ 29/12/1911, chính phủ lâm thời thành lập, Tôn Trung Sơn lên làm Tổng thống;

– Kết quả:

Bài Hay  Sử 11 - Xiêm và cách mạng Tân Hợi

+ 2/1912, Viên Thế Khải làm Tổng thống, cách mạng kết thúc.

– Tính chất:

+ Là cuộc cách mạng của giai cấp tư sản Trung Quốc.

– Ý nghĩa:

+ Lật đổ phong kiến Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa Dân Quốc;

+ Tạo điều kiện kinh tế tư bản chủ nghĩa TQ phát triển;

+ Gây ra ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, trong đó có VN.

– Hạn chế:

+ Không nêu lên vấn đề đánh đuổi đế quốc;

+ Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

1

0

Mình biết được nhiêu đây thoii

Dấu cộng thứ hai của phần kết quả ý nghĩa là vừa là ý nghĩa vừa là tính chất đấy bạn

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Sự kiện

Bạn đang xem bài viết: Trình bày hiểu biết của em về cuộc cách mạng Tân Hợi (phần III bài 10):. Thông tin do Kenh 76 chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Leave a Comment