Kết nối với chúng tôi

V-Ray 2.40.03 for 3ds Max 2009 – 2014 [x86/x64] – Carck Fixed V2

V-Ray 2.40.03 for 3ds Max 2009 – 2014 [x86/x64] – Carck Fixed V2

V-Ray 2.40.03 for 3ds Max 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 [x86/x64] with Crack V2 Fixed Features and Improvements BUILD 2.40.01 2 New features:
•VRayHairFarmMod:Added supportfor renderingHairFarm 2.0 with V-Ray;
•VRayProxy: SupportforAlembic .abc files;
•V-RayRT: Supportfor instancing;
•V-RayRT: Supportfor ForestPro instancing;
•V-RayRTCPU: Faster update when adjusting VRayLights;
•V-RayRTGPU:CUDAspeed optimizations andoptimizations forGK110 cards;
•V-RayRTGPU: Supportfor theColorCorrection texture;
•V-RayRTGPU: Supportfor the Mix texture;

V-Ray for 3ds Max is the core development of Chaos Group, which allows users to quickly and easily create realistic images while giving them full control over the 3D production process.

V-Ray 2.0 for 3ds Max is a fast rendering solution, which combines the power of the distinguished V-Ray rendering engine with the flexibility and unprecedented speed of the interactive rendering system V-Ray RT, now running on GPUs

vray_2_4

Home Page: http://www.chaosgroup.com/en/2/vray.html

Thanks To “Oblique”
Installers donated by froggy.
Cracked by Sam.

Download các bản V-Ray 2.40.03:

V-Ray 2.4 for 3ds Max Full Installer:

V-Ray 2.4 32-Bit 64-Bit
2009 grey Fast Link Page grey Fast Link Page
2010 grey Fast Link Page grey Fast Link Page
2011 grey Fast Link Page grey Fast Link Page
2012 grey Fast Link Page grey Fast Link Page
2013 grey Fast Link Page grey Fast Link Page
2014 N/A grey Fast Link Page

V-Ray 2.4 for 3ds Max Crack Files:

V-Ray 2.4 32-Bit 64-Bit
2009 grey Fast Link Page grey Fast Link Page
2010 grey Fast Link Page grey Fast Link Page
2011 grey Fast Link Page grey Fast Link Page
2012 grey Fast Link Page grey Fast Link Page
2013 grey Fast Link Page grey Fast Link Page
2014 N/A grey Fast Link Page
Đánh giá bài viết này.
Xem hướng dẫn download link ở 123link.top (nếu link lỗi hay nhấn 2 lần)
Nếu link die, vui lòng thông báo cho Admin bằng cách để lại comment phía dưới. Xin cảm ơn!

Tìm kiếm bởi người dùng:

  • V-Ray 2 40 03 for 3ds Max 2009 - 2013 x86x64 torrent 2
  • V-Ray 2 40 03 for 3ds Max 2009 - 2013 x86/x64 with Crack V2 Fixed zip
  • 3ds max 32bit x86 fshare
  • V-Ray 2 40 03 for 3ds Max 2009 - 2013 x86/x64 with Crack V2 Fixed
  • vray for 3ds max 2013 32 bit idm
  • Vray 2 00 02 for 3ds Max 2010
  • vray2 40 03 for max 2012

Các bình luận

Click để bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục Chia sẻ

Lên trên